Get Adobe Flash player

Szanowni Państwo w związku połączeniem laboratorium poniżej podajemy najważniejsze informacje :

– Dział Informacji
(Wyniki, umawianie wizyt domowych) –
663 680 217 , 663 634 801, 61 628 75 52

– Dział Handlowy
(umowy z kontrahentami, podwykonawcami, faktury) –
Dawid Cieślik tel. kom 663 687 542

– DIAGNOSTYKA 
www.diagnostyka.pl

ZAWIADOMIENIE

Poznań, dnia 2017-03-31
Centrum Medycyny Laboratoryjnej
i Edukacji Medycznej Sp. z o.o. 62-081 Przeźmierowo,
ul. Rzemieślnicza 54
KRS 0000381281Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiamy, iż spółka Centrum Medycyny Laboratoryjnej i Edukacji Medycznej Sp. z o.o. z siedzibą w 62-081 Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 54 (KRS 0000381281) połączyła się na zasadzie art. 492 § 1 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych ze spółką pod firmą Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000381559).

Skutkiem połączenia jest przeniesienie całego majątku Centrum Medycyny Laboratoryjnej i Edukacji Medycznej Sp. z o.o. z siedzibą w 62-081 Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 54 (KRS 0000381281) jako spółki przejmowanej, na spółkę Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako spółkę przejmującą. Tym samym, z dniem połączenia, to jest 1 kwietnia 2017 roku, Diagnostyka Sp. z o.o. wstąpiła na zasadzie sukcesji uniwersalnej we wszelkie prawa i obowiązki spółki Centrum Medycyny Laboratoryjnej i Edukacji Medycznej Sp. z o.o., w tym w szczególności we wszelkie prawa i obowiązki wynikające zawartej z Państwem umowy.

Informujemy jednocześnie, iż niniejsze połączenie nie wpływa na ważność umów nas łączących, ani też nie powoduje konieczności zmiany ich treści czy też warunków. Tym samym nie będzie też wymagane podpisanie żadnych aneksów. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2017 roku wszelkie zobowiązania wynikające z zawartych przez Centrum Medycyny Laboratoryjnej i Edukacji Medycznej Sp. z o.o. umów będą w całości wykonywane przez spółkę Diagnostyka Sp. z o.o..

Niemniej jednak zaznaczamy, iż w trosce o uporządkowanie dokumentacji, jesteśmy gotowi podpisać stosowny aneks, w którym będą wprowadzone dane Diagnostyki Sp. z o.o.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o wystawianie od dnia 1 kwietnia 2017 roku wszelkich rachunków/faktur na spółkę Diagnostykę Sp. z o.o. oraz informujemy, iż od dnia połączenia (planowo – 1 kwietnia 2017 roku) wszelkie faktury z tytułu ww. umów wystawiane będą przez spółkę Diagnostyka Sp. z o.o.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, prosimy o kontakt z Panem Dawidem Cieślikiem,
tel.: 663 687 542,
email dawid.cieslik@diag.pl

Pozostajemy z wyrazami szacunku

 

Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Adres Spółki: ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-31864 Kraków
Numer NIP: 675-12-65-009
Numer REGON: 356366975

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000381559.

Kapitał zakładowy w wysokości 33.252.500,00 PLN, w pełni opłacony.